Profile image of AlekseyRu
@AlekseyRu
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

AlekseyRu

Online Offline
I am Project Manager & Programmer Skills development tools: MS Visual Studio .NET, MS Visual Studio 6, MS Visual C++, Delphi 7.0, C++ Builder, Power Optima++, MS Visual Basic 6. programming languages: C++, C, C#, Pascal, ASM, Visual Basic, Java Script. markup languages: HTML, XML, VRML. technologies and libraries: .NET, , ASP.NET, ADO, ODBC, SQL, COM, OLE, ActiveX, Sockets, CGI, Windows API, MFC, ATL, WTL, VCL. databases: MS SQL Server, Access, FoxPro. debuggers and disassemblers: SoftICE, Win32DASM, IDA. other: essential knowledge of Web-technologies and basic Web protocols (HTTP, SMTP/POP etc.) UNIX user and ANSI C/C++ programming skills.
$20 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự