Ảnh đại diện của AlekseyRu
@AlekseyRu
Member since Ngày 05 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

AlekseyRu

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Project Manager & Programmer Skills development tools: MS Visual Studio .NET, MS Visual Studio 6, MS Visual C++, Delphi 7.0, C++ Builder, Power Optima++, MS Visual Basic 6. programming languages: C++, C, C#, Pascal, ASM, Visual Basic, Java Script. markup languages: HTML, XML, VRML. technologies and libraries: .NET, , ASP.NET, ADO, ODBC, SQL, COM, OLE, ActiveX, Sockets, CGI, Windows API, MFC, ATL, WTL, VCL. databases: MS SQL Server, Access, FoxPro. debuggers and disassemblers: SoftICE, Win32DASM, IDA. other: essential knowledge of Web-technologies and basic Web protocols (HTTP, SMTP/POP etc.) UNIX user and ANSI C/C++ programming skills.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự