Ảnh đại diện của alexalbert
@alexalbert
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

alexalbert

Trực tuyến Ngoại tuyến
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Jorji Need Programer and Graphics designer. $30.00 USD

  “Two cons in a row. This person was hired to fix text on my site. Fix graphics on my site. Fix section of login and add two text pages. Never fixed text. Never fixed graphics. Never fixed login section. He did nothing to my site. He shows me link with supose to be the two pages I asked for. One link did not work, and the other had no text. These were also never put into my site. Nothing from this designer was put into my site nor did he do anything to my website and demands he should be paid for his incompitence. Then makes threats. This is a con artist. Will do nothing for you and wants money. Worse part is all these cons keep registering new names and hurting the good honest people. STAY AWAY FROM THIS ONE!!!!!!!!!!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự