Ảnh đại diện của alexeynsu
@alexeynsu
Member since Ngày 17 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

Alexe

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, my name is Alexey Khokhryakov. I think my strong points are responsibility and passion for programming. My goal is to meet your needs and deadlines. Usually I try to get clear understanding of customers needs and vision. I work in Web development more than 10 years, 7 of them for Swiss IT company on sophisticated web systems. So I am quite experienced PHP developer but I am new at UpWork. I am looking forward to work with you. Listed below are my skills: - PHP: up to PHP 5.6, from the scratch, Yii2, Zend Franework, Silex, Doctrine, OOP design, functional design, PHPUnit, etc - JS: prototype design, ReactJS, Jasmine, node.js, knockout.js, jQuery - SQL: PostgreSQL, MySQL, PL/pgSQL, sqlite - XML, JSON, SOAP, XSLT - IDE: PhpStorm, Eclipse - VCS: git, svn, cvs - OS: Linux, Windows - Vagrant, SaltStack, Puppet
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự