Ảnh đại diện của alexkvat
@alexkvat
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

alexkvat

Trực tuyến Ngoại tuyến
I offer web applications development services on Java EE platform. I am Senior Java Developer with over 15 years of commercial experience in web development on Java EE platform. I’m based in Kiev, Ukraine and work for both local and international clients. Please check my CV here: Website: I specialize in: Java EE, ZK, Spring, Struts, Hibernate, XML, XLS, Ajax, JavaScript, MySQL, Oracle, Postgresql, etc.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
3.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

M. S., Applied Math

1992 - 1997 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự