Ảnh đại diện của AlexPapillon
@AlexPapillon
Member since Ngày 08 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

AlexPapillon

Trực tuyến Ngoại tuyến
Credentials: -Experienced managing editor with national organization. -Over 6 years of experience as a web designer, with advanced knowledge and practice of XHTML/CSS. -Bachelors degree in Biochemistry and a Minor in English Literature, extensive knowledge of medical and health terminology as well as familiarity with academic formats such as MLA, Chicago, etc. -Extensive writing experience, ranging from articles, fiction, non-fiction, essays, academic papers, technical writing and laboratory documents.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự