Ảnh đại diện của alextop
@alextop
Cờ của Ukraine Kharkiv, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

alextop

Trực tuyến Ngoại tuyến
We can investigate, plan and implement the solution of nearly any web development problem or task. We like to solve complex problems most but can help in project of any size. Python and PHP are the main server side technologies (including clean language and frameworks), Javascript, jQuery and Angular are used for client side. We offer fair price and ensure high quality of the results. If we can't do something ourselves - we can find who can help anyway.
$35 USD/giờ
6 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự