Ảnh đại diện của alisonsilveria
@alisonsilveria
Cờ của United States Springfield, United States
Member since Ngày 03 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

alisonsilveria

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a person who has lived life with not a silver spoon in sight. I have a strong German work ethic (thank you Grandma Mable-God rest your soul), I have cheated death; one time (and that was enough)...I am not quite half a century old yet I think I am wise from my life's trials and tribulations. Most of all, I work hard and I humbly do whatever it takes to get it right.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự