Hình đại diện của aliusman1725
@aliusman1725
Cờ của Pakistan Sheikhupura, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 01 năm 2017
0 Đề xuất

aliusman1725

Trực tuyến Ngoại tuyến
HAVING A CURIOUS AND WORKING LOVING ATTITUDE, I AM HERE TO WORK FOR YOU. I have good skills in the following fields: < FEA (ABAQUS), STRESS ANALYSIS, < AUTOCAD, < SOLID-WORKS, < 2D-3D MODELLING, < Adobe Photoshop < EXCEL, < MS-WORD, < TYPIST < pdf to docx < pdf editing < jpeg to docx < Translation < Punjabi, urdu, arabic If hired by you I will deliver my best work at a high standard. I look forward to being hired by you for your jobs. I WILL BE THERE TO SERVE YOUR ABOUT WORK EVEN AFTER THE SUBMISSION OF THE WORK, IF YOU FEEL ANY TYPE OF DIFFICULTY. YOUR'S SATISFACTION IS MY PRIORITY.
$8 USD/hr
7 nhận xét
2.7
  • 88%Công việc đã Hoàn thành
  • 73%Đúng ngân sách
  • 73%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bsc engineering

2014 - 2018 (4 years)

Bằng Cấp

CAOP certificate from VTI Govt. institute (2017)

Vocational Training Institute

Computer applications and office programing

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự