Hình đại diện của alixain
@alixain
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 07 năm 2009
1 Đề xuất

alixain

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am web developer with over 7 years experience. Have a look to some of the technologies I experienced and worked on enterprise scale projects. -> Worked extensively in API development, API Authorization, JWT authorization, Frontend designing, php development, web architecture & linux server management. == Frontend Technologies == * Angular (Material Design) * Bootstrap * HAML * Html & css3 & jquery (ofcourse) ==Backend Technologies== * php * laravel * drupal * wordpress * codeigniter * Ruby on Rails == Database == * MySql * Postgres * Mongodb
$35 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Computer Science

2010 - 2014 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự