Ảnh đại diện của alixain
@alixain
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 07 năm 2009
1 Đề xuất

alixain

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am web developer with over 7 years experience. Have a look to some of the technologies I experienced and worked on enterprise scale projects. -> Worked extensively in API development, API Authorization, JWT authorization, Frontend designing, php development, web architecture & linux server management. == Frontend Technologies == * Angular (Material Design) * Bootstrap * HAML * Html & css3 & jquery (ofcourse) ==Backend Technologies== * php * laravel * drupal * wordpress * codeigniter * Ruby on Rails == Database == * MySql * Postgres * Mongodb
$35 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Computer Science

2009 - 2013 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự