Hình đại diện của alizainjaved
@alizainjaved
Cờ của Pakistan Faisalabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 10 năm 2015
1 Đề xuất

alizainjaved

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am providing solutions in the domains of Programming , Web Developer/Designer and Mobile apps . I will provide you quality work in below technologies/languages with 100% accuracy and according to your requirements. 1) Web Applications in ASP.NET, C#,PHPJavaScript,Jquery and MS SQL Server 2) Mobile Apps using Xamarian (andriod /IOS native, xamarin forms,Windows dev ) 3) Enterprise Applications in React JS and Web APIs as a backend. 4) Database (sql server Management) Erd Diagram 5) Data Processing,Statistics, Data Mining, Data-ware housing, Machine Learning. 6) Network security 7)Android development(Android studio/sqlite/firebase/AWS/Rest api) Motto: To deliver quality work on time
$17 USD/hr
5 nhận xét
3.6
  • 60%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

game developer

Jun 2015 - Aug 2015 (2 months)

work as a game developer .

Giáo dục

bs (cs)

2013 - 2017 (4 years)

Bằng Cấp

certificate (2015)

game developer

internship as a game developer IN C# AND JS

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự