Hình đại diện của alluwanted
@alluwanted
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

alluwanted

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 33 years of Industry experience and I write articles as hobby. I do not compromise on quality as I love writing. If you respect quality articles, I can do some writing. I can write 1-2 quality articles a day as per your requirement. Let me know
$18 USD/Giờ
các đánh giá về 44
4.7
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 37%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Manager - EDP

Dec 1980 - Oct 1999 (18 years)

As Manager-EDP , i have worked on new technologies and worked as catalyst in improving productivity. Got 14 Productivity awards.

Giáo dục

Electrical Engineering

1975 - 1980 (5 years)

Các xuất bản

Engineers Yellow Pages

I published 'Engineers Yellow pages' in 1988 to help the final year Engineering & Diploma Engineering students in India as to how to 1. Look for good company to work 2. Take up Post Graduation 3. Study Abroad 4. Become Entrepreneurs I published 1000 copies.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự