Ảnh đại diện của alluwanted
@alluwanted
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 26 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

alluwanted

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 33 years of Industry experience and I write articles as hobby. I do not compromise on quality as I love writing. If you respect quality articles, I can do some writing. I can write 1-2 quality articles a day as per your requirement. Let me know
$18 USD/giờ
44 đánh giá
4.7
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 37%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Manager - EDP

Dec 1980 - Oct 1999 (18 years)

As Manager-EDP , i have worked on new technologies and worked as catalyst in improving productivity. Got 14 Productivity awards.

Giáo dục

Electrical Engineering

1975 - 1980 (5 years)

Các xuất bản

Engineers Yellow Pages

I published 'Engineers Yellow pages' in 1988 to help the final year Engineering & Diploma Engineering students in India as to how to 1. Look for good company to work 2. Take up Post Graduation 3. Study Abroad 4. Become Entrepreneurs I published 1000 copies.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự