Hình đại diện của alok9007
@alok9007
Cờ của India Ballia, India
Làm thành viên từ 29 tháng 3, 2017
3 Đề xuất

alok9007

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Alok. I am a professional 3D/CAD modeler and product designer. I have 5 years experience working in 3D modelling and AutoCAD drafting. The services I offer include: • 3D modelling , based on your sketches, drawings, pictures, using Solidworks, CATIA, pro/E ,Autodesk Inventor or IronCAD. • Flat patterns of sheet metal parts. • Produce manufacturing drawings based on 3D models and assemblies. • STL files to solid models (STEP, IGS) • Produce DXF files for CNC/Laser/Plasma cutting. • 2D CAD drafting in AutoCAD (architectural and technical drawings, converting from pdf/images to AutoCAD). .Interior and Exterior Modelling, Design and Rendering by using Sketch Up, 3Ds MAX, ArchiCAD, Autodesk Revit, AutoCAD Main software ; AutoCAD, Solidworks, CATIA, pro/e, Autodesk Inventor, IronCAD, Ansys etc AutoCAD, Revit Architecture, 3ds max etc
$22 USD/hr
97 nhận xét
6.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

B.Tech (Mechanical)

2010 - 2014 (4 years)

Bằng Cấp

Diploma certificate in designing (2014)

CADD Centre

AutoCad, Solidworks, CATIA

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự