Hình đại diện của alphatech786
@alphatech786
Cờ của Pakistan Sialkot, Pakistan
Làm thành viên từ 17 tháng 3, 2018
4 Đề xuất

alphatech786

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are excited to see you on our profile. Stelogix Pvt Ltd. is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid) and Responsive Websites (Angular,WordPress,PHP ) for all popular smartphones, tablets. Since 2014. Customer is First of Everything ♲- My Main Skills -♲ 1) Front end (JS FrameWorks) ♦ React JS , React Native ♦ Angular JS , Ionic APP 2) Software development / architecture ♦ C# / Java / C++ programming ♦ Android / iPhone / Windows phone app (Using Objective C, Swift, Java) 3) Wordpress & Shopify ♦ WORDPRESS ♦ WOOCOMMERCE 5) Backend ♦ PHP ♦ Cake PHP ♦ Node JS ♦ C# 5) Others ♦ CSS ♦ CSS3 ♦ SCSS ♦ JAVA-SCRIPT ♦ JQUERY ♦ BOOTSTRAP ♦ HTML ♦ HTML5 ♦ MYSQL ♦ Web Scraping. ♦ Ionic App development ♦ API development ♦ Mongo DB ♦ XML
$20 USD/hr
83 nhận xét
5.7
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Chief Executive Officer

Jan 2018

Dealing with Technical, Managerial and Marketing Progress.

Senior Angular Developer

Nov 2017

Senior Front End Developer

Giáo dục

BS Computer Science

2012 - 2016 (4 years)

Intermediate In Computer Science

2010 - 2012 (2 years)

Bằng Cấp

Oracle Database Administrator certification (2015)

Oranet Institute Pakistan

Java Certification (2016)

Oranet Institute Pakistan

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự