Ảnh đại diện của altearn
@altearn
Cờ của Russian Federation Saint-petersburg, Russian Federation
Member since Ngày 16 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

altearn

Trực tuyến Ngoại tuyến
SKILLS: Development and support of solutions based on OS Unix (Linux, Solaris, FreeBSD), active network equipment by Cisco, Lucent, 3Com, D-Link etc. Work with PostgreSQL, Sapdb, Oracle, MySQL databases. Experience in tuning of services: dns (bind), http (apache, tomcat), smtp/pop3/imap (postfix, qmail, exim), proxy (squid), radius (cistron, xtradius), vpn (pptp, l2tp) and so on. Work experience with firewall, nat, high availability cluster, vlan, traffic shaping. System programming on shell, perl. Support system security in internet. Tuning of brandname servers by SUN, IBM, Intel etc. PERSONAL QUALITIES: Creative personality. High qualitative work. Experience in problem resolving. EXPERIENCE: Six years of experience as The Main System Administrator in Company granting telecommunication access - ISP (modem and leased lines). Two years of work as System Administrator (Solaris specialist) in the Bank Association. EDUCATION: Saint-Petersburg State Technical University. Speciality: "Computer Engineering, Complexes, Systems, Networks".
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự