Hình đại diện của alyelhaddad
@alyelhaddad
Cờ của Egypt Alexandria, Egypt
Làm thành viên từ 18 tháng 3, 2018
0 Đề xuất

alyelhaddad

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a self-studied software developer with variety of skills, from windows applications, to web and mobile apps. I've had several past experiences working on separate modules that include (and not limited to): authentication, authorization, notification, etc; and the integration between those modules. I'm more concerned about quality than quantity; thus, I'd rather build light-weight bug-free app than a full-of-feature full-of-bug app. Tech Skills: • Applications * Windows desktop apps - Windows Forms - WPF (Windows Presentation Foundation) - UWP (Universal Windows Platform) - Windows Services * Mobile Apps - [login to view URL] Android - [login to view URL] iOS - [login to view URL] Window Phone * Web Apps - Server-side > Asp.net MVC API > Asp.net MVC 5 > Asp.net MVC Core > WCF - Client-side > JavaScript > JQuery > Ajax > HTML5 > CSS3 • Databases - Microsoft SQL Server Querying (DQL) - Microsoft SQL Server Programming (DDL, DML, DQL)
$40 USD/hr
30 nhận xét
5.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 69%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelance Software Developer

Mar 2018

Trusted platform to join freelancers and employers.

.Net Developer

Aug 2017 - May 2018 (9 months)

Worked on multiple solutions (Xamarin, Web, WinForms, Database) in multiple languages (C#, [login to view URL], T-Sql). I built new modules, fixed bugs, and developed existing modules.

.Net Developer - intern

Jul 2016 - Sep 2016 (2 months)

Worked on a C# windows forms application -with DevExpress control set- for a major vehicle rental company.

Giáo dục

Faculty of Arts - Department of Libraries and Information

2014 - 2018 (4 years)

Bằng Cấp

20483B: Introduction to Programming in C# 2012 (2015)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

10774: Querying Microsoft SQL Server 2012 (2015)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

10776: Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases (2015)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2012 (2015)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

10267A: Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010 (2015)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (2015)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

20486: Developing ASP.Net MVC Web Applications (2016)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

20487: Developing Windows Azure and Web Services (2016)

New Horizons C.L.C, Alexandria, Egypt

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%
 • C# 3
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự