Ảnh đại diện của ameysolutions
@ameysolutions
Cờ của India Nasik, India
Member since Ngày 03 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

ameysolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Gadhe Jagdish Sharad. ,Nasik Email: Date of Birth: July 20, 1978 Master In Computer management Fresher Key Skills: C,J2EE, PHP, ASP, VB6, ORACLE 8i, My-SQl, Ms SQl Server2000, Java Script, Vb Script, Html, Dhtml Job Objective: Programmer Total Years of Experience: 6 Months Current Industry: IT-Hardware/Networking Current Functional Area: IT-Software Current Sub Functional Area: Application Programming Current Location: Nasik Location Preference: Anywhere in India Education Ÿ Master In Computer Management from Pune University 2004 Ÿ (Commerce) from Pune University in 2000. Summary of Skills and Experience Project under taken:- EnglishRoseConservatories .Com Details: -Shopping Cart, Content management System, Photo Gallery, Movie Gallery Software used: - PHP Back end: - My-Sql url:- Status: - Completed 2) Details:- just like any online Messenger sysyem. Software used: -Vb6,Php Back End:My-Sql url:- 3) Details :- This is a online shopping Cart Site. Software used:-php BackEnd:- My-Sql url:- project under taken:- Software used:- Asp, html, dhtml, javascript, vbscript, back end :- Oracle8i Experience Present at : Ananya Web Solutions Inc. Text Resume NAME : Gade Jagdish Sharad LOCATION : Flat No-6, Adinath Chamber, Panchavati Karanaja,Nasik-422003. GENDER : Male DATE OF BIRTH : 1978-07-20 ACADEMIC QUALIFICATIONS 1 : DEGREE : Master In Computer Management INSTITUTE : I.M.R.T. College,Nashik UNIVERSITY : University of Pune ACADEMIC QUALIFICATIONS 2 : DEGREE : INSTITUTE : K.T.H.M. College, Nashik UNIVERSITY : University of Pune SKILL SET : Operating system:- WindowsNT,DOS, Linux, Unix, Novell Network3x, 4x, 5x Language:-C, C++, J2EE, Visual Basic Web:- PHP. ASP, Java Script, Vb Script, Perl-Cgi Backend:Ooracel8i, My Sql, Sql Server2000 TOTAL WORK EXPERIRNCE : 6 Months Currently I am doing RHCE Certifications.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự