Ảnh đại diện của amiablesudip
@amiablesudip
Cờ của India Calcutta, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

amiablesudip

Trực tuyến Ngoại tuyến
Centre for Development of Advanced Computing, Kolkata June 2011- Till date Project Engineer-I o Accountable for maintaining the In-house Servers and Network. o Blade Server Installation, Configuration. o Migration of all Rack and Desktop based server into Blade Server. o CDAC VRF Implementation. Dokeos June2012 - Sep2012 System Administrator (Freelancing/Part Time) o Optimizing and configuring the APACHE server. o Clustering servers, organizing data in RAID 5 or similar complex hosting structures. VMware Servers. Centre for Development of Advanced Computing, Delhi Feb 2010 - May 2011 (On Payroll of M S Vigilant Pvt. Ltd.) Customer Support Engineer o Assist in handling sever like power grid rhel5 servers. o Maintaining & Configuring of SAIL, MGVCL SCO UNIX AND RHEL5 SERVERS. Assurgent Technology Solutions Pvt. Ltd July 2008 - June 2009 Assistant Developer o Developed and maintained web applications. o Designed websites for the clients as per their requirements.
$8 USD/giờ
3 đánh giá
0.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

System Administrator (Freelancing/Part Time)

Jun 2012 - Sep 2012 (3 months)

o Optimizing and configuring the APACHE server. o Clustering servers, organizing data in RAID 5 or similar complex hosting structures. VMware Servers.

Project Engineer

May 2011

o Accountable for maintaining the In-house Servers and Network. o Blade Server Installation, Configuration. o Migration of all Rack and Desktop based server into Blade Server. o CDAC VRF Implementation.

Customer Support Engineer

Feb 2010 - May 2011 (1 year)

o Assist in handling sever like power grid rhel5 servers. o Maintaining & Configuring of SAIL, MGVCL SCO UNIX AND RHEL5 SERVERS.

Asst Developer

Nov 2007 - Jan 2010 (2 years)

o Developed and maintained web applications. o Designed websites for the clients as per their requirements.

Giáo dục

B.TECH

2004 - 2008 (4 years)

Qualifications

Oracle 9i (SQL)-1Z0-007 (2010)

ORACLE

Oracle 9i (SQL)-1Z0-007

Các xuất bản

NA

NA

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự