Hình đại diện của amiitkumar19
@amiitkumar19
Cờ của India Hatwas, India
Làm thành viên từ 6 tháng 3, 2018
3 Đề xuất

amiitkumar19

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Senior Web Developer having 6+years of experience in PHP and Wordpress Website Developmet. I have developed a wide range of websites as a member of team and individually. I Have Hands on experience in Coding, Testing, Implementation/Maintenance Support in PHP and MySQL and Extensive knowledge of jQuery, JavaScript, angular. I also have hands on experience in using Laravel Framework to develop a web application. and very much familiar with OOPS PHP development. My Skills: - PHP, Symfony, Silex, Zend Framework 1, Slim, Doctrine - SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Memcached, Sphinx - HTML, DHTML, CSS, Bootstrap - JavaScript, jQuery, D3.js - Linux, Vagrant, Docker, Amazon AWS, Zabbix - Apache, Nginx - SVN, GIT - Photoshop -App Development -App Designing I am available for full time position and i can work for 40 hours per week to full-fill your requirement.
$15 USD/hr
45 nhận xét
5.3
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 89%Đúng ngân sách
  • 83%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

PHP Developer

Feb 2016 - Feb 2018 (2 years)

My working experience in R &D Expert are very good.I have 2+years experience in Website Designing/Development.

Giáo dục

BCA

2013 - 2015 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự