Ảnh đại diện của amirkust2005
@amirkust2005
Member since Ngày 16 tháng 11 năm 2014
1 Đề xuất

Graphics Bakery

Trực tuyến Ngoại tuyến
WEB DESIGNS & DEVELOPMENT We are highly experienced in web design in ( Photoshop & Fireworks), web development in (Bootstraps, HTML, CSS, CSS3, WordPress and PHP). GRAPHICS DESIGNS We are experienced in graphics design like logos, brochures,flyer,poster, banners, book covers , greeting cards, postcard,visiting cards, CD & DVD covers & labels, magazine and newspaper ads, letterheads, and web layouts. APPS DESIGNS We are also experienced in apps designing for both ISO & Android.
$40 USD/giờ
86 đánh giá
6.3
  • 99%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Web & Graphics Designer / Developer

Nov 2014

I have worked as a freelancer almost all of my professional career and I have managed my own company. Graphics Bakery has been providing creative services for different industry sectors such as Graphics Designing, Web Designing, Web Development, and others.

Giáo dục

BSCS(Software Engineering)

2005 - 2009 (4 years)

Chứng chỉ

Software Project Management (2013)

NIS

Software Project Management

Các xuất bản

nil

nil

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự