Hình đại diện của amiteshojha
@amiteshojha
Cờ của India Basti, India
Làm thành viên từ 1 tháng 10, 2013
22 Đề xuất

amiteshojha

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have Linux, UNIX, Vmware, Openstack, AWS, AZURE, Google, Oracle Cloud and Windows Services expertise. Expert in doing all types of server, Websites and Mail migration Expertise on setup/configuration of Amazon web services, Oracle Cloud, Azure, Google or almost all clouds. I have WHM Cpanel, Plesk,Postfix, Exim, Zimbra Mail Server, Windows Exchange, IIS Administration Expertise I can install, manage and configure Zimbra, Cpanel, Cacti, Nagios, Zenoss, Nominatim Servers & PHPlist, Migration over Zimbra exim Cpanel, Zpanel, Parallels, Mysql Database migration on any hosting panel,etc. Atlassian products like JIRA, JIRA Agile, JIRA Capture, Crowd, Stash, Confluence, Fisheye Bamboo, etc. Certified RHCE/RHCSA/RHCSS RHCVA Openstack, Oracle OCI & Mirantis Cloud Active Directory Microsoft Exchange Administration I have a great academic background in Linux and Cloud as well as my experience compliments my studies. In addition to this, I look forward to working on your projects.
$25 USD/hr
384 nhận xét
7.1
 • 99%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng hạn
 • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Architect

Mar 2011

I have been working as a IT Senior Architect.I have Linux UNIX, Vmware, Openstack/AWS/AZURE/XEN/Google Cloud and Windows Services expertise. WHM Cpanel, Zimbra Mail Server Administrator. I'm able to done all type of Website and Mail account migration. Migration over zimbra exim, postfix apache php, cpanel, zpanel, Mysql Database migration withour any hosting panel,etc I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA Certifications.

Giáo dục

M Tech

2009 - 2013 (4 years)

Bằng Cấp

RHCE,RHCSA,RHCSS,RHCVA, RHCSA in Openstack, MCA 200 Mirantis Openstack, JCHNP (2013)

Redhat

RHCE:- Redhat Certified Engineer RHCSA:- Redhat Certified System Engineer RHCSS :- Redhat Certified Server and security Expert. RHCSA in Openstack(CL210) MCA 200 Mirantis Openstack Professional JCHNP:- Jetking Certified Hardware Netwroking Professional

MCA 200 (2016)

Mirantis

Mirantis Openstack Professional

Các xuất bản

Linux UNIX, Vmware, Openstack/AWS/AZURE/XEN/Google Cloud and Windows Services expertise

I have Linux UNIX, Vmware, Openstack/AWS/AZURE/XEN/Google Cloud and Windows Services expertise. WHM Cpanel, Zimbra Mail Server Administrator. I'm able to done all type of Website and Mail account migration. Migration over zimbra exim, postfix apache php, cpanel, zpanel, Mysql Database migration withour any hosting panel,etc I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA Certifications. I am an excellent Active Directory Administrator and am looking for an opportunity to work.

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  90%
 • Unix Level 1
  88%
 • DNS and BIND 1
  87%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%
 • US English Level 1
  83%
 • Nginx 1
  82%
 • AWS
  77%
 • Cloud Computing 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự