Ảnh đại diện của amitkumarpraj
@amitkumarpraj
Cờ của India Mota Miya Mangrol, India
Thành viên từ September, 2009
0 Đề xuất

ImageProcessingExpert

Trực tuyến Ngoại tuyến
Excel, Word, Pdf, Core php, android, logo design, report printing, database, static website, dynamic website, graphics designing, I card solutions, image editing, Visiting card, Billbook
$4 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Consultant R&D and PD

Nov 2009 - Aug 2011 (1 year)

Giáo dục

M.Sc. IT

2004 - 2009 (5 years)

Chứng chỉ

Core Java Training (2008)

Gujarat Informatics Limited

Awarded Certificate of Excellence in Collage Ti Career Program Organized By Gujarat Informatics Limited and TATA Consultancy Services for Core Java.

.Net Training (2008)

Gujarat Informatics Limited

Awarded Certificate of Excellence in Collage To Career Program Organized By Gujarat Informatics Limited and Microsoft for .net.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự