Hình đại diện của amitmozwebmedia
@amitmozwebmedia
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ 20 tháng 3, 2020
0 Đề xuất

amitmozwebmedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am having 14+ years of expertise in React Js, Python, C & C++, Web development using Wordpress, Magento, Opencard, laravel, CI, Cake PHP, Woocommerce development and customization, theme development, plugin development and responsive web design. Specializes in the following domains: - e-Commerce, - e-Governance, - Education - Social Networking domains. - CRM | HRM - Customized Software Development - Food Delivery - Grocery Shopping - Home services On Demand - Taxi Booking - Social Apps - School apps - Employee tracking Web Technology Expertise - - PHP | Codeigniter | WordPress | Laravel | Developer and Designer | HTML/CSS, | AngularJS. - WordPress Template/Theme Development - Web Services Integration - Custom PHP Web Development - Custom PHP Programming based framework (Laravel, CakePHP, and Codeigniter) - Payment Gateway Integration Mobile Application Expertise – - Android and iOS Platform - Native and Hybrid Technology - Java (Android) - iOS (Swift and objective C) - Unity 3D Game Development - Android 3D / 2D Game Development Digital Marketing - - SEO - SMO - All Types of Digital Marketing Services - Content Writing - Graphics Design Thank you and looking forward to work with you in this project.
$20 USD/hr
1 Nhận xét
0.3
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Mahaadream V. CSS debugging ₹1050.00 INR

  “Friendly person with good listing skills. Provided the needful.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự