Hình đại diện của AndreBarata
@AndreBarata
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

AndreBarata

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Development, (14 years of experience) and Software/Systems Architecture. Experience in many technologies, Interpreted and compiled programming languages. Experience with several Web/Services/Devices APIs and frameworks. Experience in several SQL scripting languages and data integration systems. (View Resume for more details)
$22 USD/hr
2 nhận xét
4.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Mauricio R. Simulador de Parcelas para Opencart $133.00 USD

  “Excelente Profissional, atencioso, comunicativo e paciente em responder dúvidas, e realizou um trabalho fantástico, com certeza irei realizar mais projetos com ele.”

 • hình của mastudily Reconocimiento de imagenes $833.00 USD

  “Very professional person”

Trải nghiệm

Owner

Jan 2012 - Dec 2013 (1 year)

Product development and project management: - Integration software - Application, system and network custom monitoring software - CMS websites

Team Manager / Software Architect

Jan 2008 - Dec 2011 (3 years)

- Project Development - Software Architecture - Technical Management - Development Main Projects: Integration Services, involving webservices, biztalk, MSIS, Sql Server Web development

Senior Software Consultant

Jan 2006 - Dec 2008 (2 years)

Main Projects: - Banking Middleware System - Logistics Management System Main Technologies Involved: Visual Studio .Net, C#, Web Services, Web Services Enhancements, Microsoft BizTalk, Windows Services, XSLT, XSD, Microsoft SQL Server, Microsoft Reporting Services, Microsoft Analysis Services, Microsoft Enterprise Library, MQ Series, UML 2.0, Crystal Reports 2006, nUnit, Microsoft Team System Test Driven Development.

Analyst Developert

Jan 2005 - Dec 2006 (1 year)

Banking Middleware: Multichannel framework for home banking and other banking access points Homebanking Website Main Technologies UML 2.0, Microsoft SQL Server, XSLT, WSC, ASP.NET. DTS, WSC.

Senior Developer

Jan 2003 - Dec 2004 (1 year)

Main Projects: Fast Galp – Backoffice e middleware. Carrefour Extranet – Backoffice and Frontoffice Auchan – FrontOffice for Costumer service website Main Tecnologies: ASP .Net, C#, WebServices, Microsoft SQL Server, DTS, JavaScript, HTML, DHTML, XML, DOM. Java, JSP, Eclipse, Hibernate, Oracle, TomCat, Struts Framework, JavaScript, XHTML, DHTML, XML

Developer

Jan 2000 - Dec 2002 (2 years)

Main Projects: - Bank Institution Website - Bank Real estate Website - Real estate softwares integration

Giáo dục

Post-graduate

2006 - 2008 (2 years)

Bằng Cấp

Certified Technology Specialist - WCF - Microsoft (2009)

Microsoft

Process Integration - SAP (2010)

SAP

ABAP (2010)

SAP

Microsoft BizTalk 2006 R2 (2007)

Actual Training

Microsoft BizTalk 2006 (2005)

Sysmatch

Chứng nhận

 • US English Level 1
  98%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự