Ảnh đại diện của andreybalbekov
@andreybalbekov
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 11 năm 2014
2 Đề xuất

andreybalbekov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I can help you to Create and develop brands, websites and web apps with delightful, intuitive user experiences and interactions which work beautifully across all devices, screen sizes and media. I love and understand Modern Commercial Web Design. In my work I use basic tools such as: Photoshop, Illustrator, Wordpress, Sketch. I am able to read and edit the code (HTML, CSS). I have a critical view of things, can quickly and accurately draw the essence of the product in the visual shell. Now I'm working as Remote Web Designer | Digital Marketer in several companies in New York.
$20 USD/giờ
8 đánh giá
6.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự