Hình đại diện của android2014213
@android2014213
Cờ của India Lucknow, India
Làm thành viên từ 12 tháng 7, 2018
0 Đề xuất

android2014213

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 9+ years of experience as a System Administrator. Including But not limited to: Mail Server: Zimbra, postfix, sendmail. Web Server: Apache, Tomcat, Nginx Scripting: shell scripting Virtualization: KVM, VMware, Citrix Xen Server Security Compliance: PCI-DSS, DISA STIGs. Devops Tools: Docker, Docker-compose, Jenkins, GitHub, Vagrant, Ansible, Foreman Network: Router configuration of cisco router, modem. IP subnetting. Database: Mysql, Postgresql, Oracle, MS-SQL Accounting: Tally 6.3, Tally ERP 9 on Linux Operating System: Debian-{8,9,10}, Centos-{3,4,5,6,7}, Ubuntu-{12,14,16,18}, Windows server -{2003, 2008, 2012, 2016, 2019} Private cloud: Eucalyptus (Ubuntu Enterprise cloud) Cloud: AWS, Gcloud, Azure create VPC, public-private subnet, route table, Internet gateway, network acl, amazon ec2 instance Migration, updation. ERP: ERPnext Log Server: Solarwind Kiwi syslog Domain Server: Windows AD, Samba4 Server provisioning and PXE installation for Linux and Windows. Source code Compilation and Cross compilation for various architecture.
$15 USD/hr
30 nhận xét
5.1
  • 81%Công việc đã Hoàn thành
  • 69%Đúng ngân sách
  • 77%Đúng hạn
  • 2%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

System Administrator

May 2008 - Feb 2017 (8 years)

Worked as System Administrator and Managed Linux and Windows Server. Installation and configuration of physical as well as cloud and virtual server. Worked AWS, Gcloud, Azure. Devops Tools like Jenkins, Nginx, Docker, Vagrant and Ansible. Shell script. Worked on Security compliance project like DISA, STIG, PCI-DSS.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự