Ảnh đại diện của aneeshd
@aneeshd
Cờ của India Cochin, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

aneeshd

Trực tuyến Ngoại tuyến
A. Company Details Established: 01-July-1999 Location: Cochin, Kerala, India About: We have more than 8 years experience in software development and web designing. Our programmers are from different parts of the world. We also have agreement with 3 software firms in our locality, so handling large enterprise projects are never a problem for us. B. Known Programming Languages & Applications GUI Programming - VB 6.0, VB .Net, ASP .Net Java Technology - J2SE 1.3 Databases - MS Access, MS SQL Server 2000, MySQL Report Tools - Crystal Reports Web Designing - HTML, VB Script, Java Script, Dreamweaver MX Operating Systems - MS DOS, Windows 95 and later, Linux C. Projects done Project: Techsol Description: Customer Enquiry Software Software Used: Visual Basic .Net & MS SQL Server 2000 Project: ExamEngine 1.0 Description: CBT Software Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: DProt 1.1 Description: Folder Protection Software Used: Visual Basic 6 Project: NPRAisysTray Description: System Tray DLL Software Used: Visual Basic 6 Project: Banksuite 2004 Description: Banking Software Used: Visual Basic 6 & MS SQL Server 7 Project: Hotelier 1.0 Description: Hotel Management Software Used: Visual Basic 6, MS SQL Server 7 & Crystal Reports 7 Project: Travel Manager 1.0 Description: Travel Agency Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Ricecom 1.0 Description: Rice Mill Automation Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Ganitam 3-Basic Description: Inventory Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Box Office 2.0 Description: Cinema Share Calculation Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Infant Description: School Fee Automation Software Used: Visual Basic 6 & MS SQL Server 7 Project: Ganitam PRO Description: Inventory Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: DSR Description: Cinema Collection Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Box Office 1.0 Description: Cinema Collection Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Inventory PRO Description: Inventory Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Project: Bookmart 1.0 Description: Book Stall Automation Software Used: Visual Basic 6 & MS Access 2000 Objectives Good work at low rate. Customer satisfaction is our motto. Aneesh D NPRAi Software
$5 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự