Hình đại diện của angelstar916
@angelstar916
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 08 năm 2017
1 Đề xuất

angelstar916

Trực tuyến Ngoại tuyến
1. Skills - ReactJS, React-Saga, Redux-Thunk, - AngularJS, Angular2+, Angular Material - Ruby / Ruby on Rails, Sinatra, Capybara, Sidekiq - NodeJS / Express / MEAN / MERN - Swift, React Native, iOS and android mobile app development, 2. Expreiences - Shopify e-commerce development - Hybrid mobile applicaltion development - PWA (progressive web application) - SPA (singple page web application) - Pixel-perfact and responsive front-end development - Back-end services and api development
$45 USD/hr
3 nhận xét
3.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

web devloper

Nov 2013 - Apr 2017 (3 years)

In a company i was a individual programmer and was responsible for developing web apps. At that time i worked a lot in developing shopping and restaurant sites. Sometime i also worked in a team or with other freelancers to build a huge website. I also did work for managing websites and build mobile apps and etc. During this time i worked a lot and met several IT parts. It was a happy period even it was difficult.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự