Ảnh đại diện của anghelvioleta
@anghelvioleta
Cờ của Romania Ploiesti, Romania
Member since Ngày 04 tháng 10 năm 2009
0 Đề xuất

anghelvioleta

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am Violeta Anghel, the personal assistant of a digital graphic designer. His name is Tefrus and is working as a sole proprietorship in his studio. On you can watch his portfolio and info about him. A brief description: Uncouth - Abstract (GFX) Netting - Webdesign Develop - Landscape (GFX) Outline - Print Design (GFX and logos) Psuterd - Aliens (GFX on next month) Pulsate - Motion Graphics (VIDEO.. off until a new collection is up) Skills : 3D - 13 years 2D - 13 years Web Design 11 years Motion Graphic - 11 years Let's do business
2 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự