Ảnh đại diện của anhhn
@anhhn
Member since Ngày 08 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

anhhn

Trực tuyến Ngoại tuyến
FMIS is a software development company in Vietnam. We specialize in ERP System as well as custom software development. Our range of products includes: ERP System - Adempiere ERP & CRM; - Oracle HRMS; - Our own HROnline Web Portal - We developed a framework to faciliate fast design & develop of web portal; Custom Application - We design & develop custom applications that meet our customer's requirement Our skills ERP System - SAP FI/CO; - Member of ACCA (United Kingdom); - CPA Vietnam; - Oracle HRMS; - Adempiere ERP & CRM; Oracle: - OCP; - Oracle Form Microsoft: - MCAD, MSCD; - MS Visual ; - Visual Basic; Java: - JavaBean; - Eclipse; - EJB, Struts Database: - Oracle; - SQL Server; - MySQL; - MS Access
$10 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của mrcrossmedia Commission Report $250.00 USD

  “I highly recommend working with anhhn. These guys are very professional and do top notch work. Documentation was clear, communication back and forth was excellent. They work very well in English. I will definitely use anhhn for my next project using Visual Basic. A++++”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự