Hình đại diện của anitha315
@anitha315
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

anitha315

Trực tuyến Ngoại tuyến
Words have always fascinated me; I love reading and writing. I started off my career in the travel industry, then became a banker, and am now a freelance writer, balancing motherhood with writing, and I’m loving every minute of it. In my ten years as a freelance writer, I’ve written travel guides, blog pieces, product descriptions, educational material, article rewrites, Tamil-English translation material and social media posts. I understand the importance of time as well as of quality, and I strive to deliver my completed work within time and with finesse.
$10 USD/hr
3 nhận xét
1.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự