Ảnh đại diện của anjoonarayan
@anjoonarayan
Cờ của India Bangalore`, India
Thành viên từ October, 2006
0 Đề xuất

Anjoo Narayan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Been working as a freelancer for the last 8 years - expertise in content writing, excel reports, presentations, business report writing...and any other work area that challenges me. Committed to work schedules, timely delivery of projects and strict adherence to quality standards are my strengths.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
2.6
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự