Ảnh đại diện của ankit007shah
@ankit007shah
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 12 năm 2010
0 Đề xuất

ankit007shah

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ankit Shah is highly motivated and experienced professional, Bachelor Science in Informaion Technology -B.Sc. (I.T.) securing 7+ years of IT experience on software design and development. Presently Ankit is working as a Dynamics CRM consultant at Inkey Solutions, Surat, India. Ankit has exposed most of the stage of software development life cycle (SDLC) and committed individual with high moral values, positive attitude and integrity. Ankit has worked on Microsoft Technologies like MS CRM 3.0, 4.0 & 2011 online/on premises, Silverlight 3.0/4.0, WPF, WCF, C# 4.0, ASP .Net, AJAX, JavaScript, XML Web Services, Microsoft Application Blocks, SQL Server 2005/2008, Various source controls like VSS, TFS 2008/2010, ClearCase.,Rational XDE.Net. He has been selected as a Technical reviewer by Packt Publishing for their upcoming book titled as “2060EN_Microsoft Dynamics CRM 5.0 New Features: The real-world tutorial”
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự