Hình đại diện của ankitsingh43
@ankitsingh43
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ 20 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

ankitsingh43

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am machine learning researcher. I have expertise in Computer Vision, NLP, & Machine Learning algorithms. # In Computer Vision, I implemented models like 1. Image classification 2. Object Detection 3. Image segmentation 4. Image enhancement & restoration 5. Video classification and Compression. # In NLP, I worked on 1. Text Classification 2. Sentiment analysis 3. Neural machine translation 4. Text summarisation 5. Entity Extraction # Dataset I have worked on 1. Medical image 2. Solar energy 3. Satellites and IR sensor data 4 Text 5 Images # Framework I am familiar to: 1. Tensorflow 2. Keras 3. Scikit learn 4. Pytorch 5. Numpy 6. Pandas 7. Xgboost/catboost 8. OpenCV # Neural networks architecture I have implemented, 1. CNN 2. LSTM/RNN/GRU 3. TRANSFORMER 4. GAN & it's Variants # Popular architecture I have worked on: 1. Alexnet 2. Resnet 4. Mobilenet 5. Faster RCNN & it's variants 6. DEEPLAB & it's variant 7. YOLO 9. Auto encoder # programming language 1. Python 2. Java 3. C++
$10 USD/hr
2 nhận xét
2.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 15%Đúng ngân sách
  • 15%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự