Ảnh đại diện của Anm8or
@Anm8or
Cờ của United States Hazel Park, United States
Thành viên từ January, 2009
0 Đề xuất

Jeffery Spencer

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am experienced in all aspects of production and post production. I can deliver your project from concept to completion.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự