Ảnh đại diện của anshuagg
@anshuagg
Cờ của India Mumbai, India
Member since Ngày 28 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

anshuagg

Trực tuyến Ngoại tuyến
UI Designing and Coding, developing, XHTML, HTML, CSS, DIV based Layouts. Extensive experience in Content formatting, CSS Creation, HTML files converted from Photoshop documents. Web Page Designs, Templates, Design Logos and Web page layouts using Adobe Fireworks, Photoshop and Corel Draw. Developing the HTML pages controlled by CSS, JavaScript & JQuery. We provide technical UML design of the proposed application too. We trust to provide quality delivery on-time to our clients. That’s why we are extremely appraised by our clients for the fast service that we provide to them.
$12 USD/giờ
2 đánh giá
3.5
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 5%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Consultant

Aug 2010

Giáo dục

BscIT

2012 - 2014 (2 years)

Chứng chỉ

OOAD (2012)

SQL * International

MYSQL Intermediate (2013)

NIIT Technologies

Các xuất bản

10 Ways to secure mCommerce

This is all about security of online mobile transactions.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự