Ảnh đại diện của anu001
@anu001
Cờ của India New Delhi, India
Member since Ngày 05 tháng 06 năm 2007
2 Đề xuất

Deenwebindia Technologies

Trực tuyến Ngoại tuyến
Deenwebindia Technologies is one of the best rapidly growing IT Company based in Delhi (India) started in 2012. Having full time experienced and dedicated team of Web Design, Web Development, App Development & SEO (HTML5, CSS3, Responsive, Bootstrap, PHP, .Net, MYSQL, SQL Server, AJAX, JQuery, CakePHP, Codeigniter, Laravel, WP, Maganeto, App Development, SEO & C.W) OFFERING FOLLOWIG SERVCES: --------------------------------------------------------------------------------------- - Custom PHP, MYSQL with JQuery & AJAX - Expert in CakePHP, Laravel & Codeigniter - WP, HTML, CSS, Java Script - Custom CMS with MVC. - Database Development. - E-commerce Solutions. - word Press Blog implementation, PSD to WORD PRESS - Responsive and Bootstrap HTML, CSS, PSD to HTML5, CSS3 - In-depth Relational Database design and development experience - JSON, XML - Payment Gateway: PayPal, PayPal pro, CCAvenue, PayUMoney, Instamojo - Social API's. - SMS Gateway Thanks for visiting my profile :)
$10 USD/giờ
36 đánh giá
5.2
  • 70%Các công việc hoàn thành
  • 78%Đúng ngân sách
  • 78%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Founder and Project Manager

Mar 2012

Deenwebindia Technologies is one of the best rapidly growing IT Company based in Delhi (India) started in 2012. Now having a team of 10+ experienced and dedicated professional who are working in PHP, MYSQL, .NET, C Sharp, SQL Server, CodeIgniter, CakePHP, Laravel, Word press, Joomla, JAVASCRIPT/ JQUERY, AJAX, HTML, HTML5, XHTML, CSS2, CSS3, PSD to HTML, PSD to XHTML, PSD to Word press, PSD to Drupal, PSD to magento, PHOTOSHOP, Android App & SEO. Looking long & healthy business relationship.

Giáo dục

MCA

2002 - 2005 (3 years)

B.Sc(Mathmatics)

1995 - 1998 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự