Ảnh đại diện của anuj2008
@anuj2008
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

anuj2008

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, This is Anuj.I am graphic designer(logo,banner,business card,Letterhead,icon,)and my paterner alsowebgrahic and also programmer (Asp.Net 2.0 C#.,Sqlserver2000).If you wants to connect your business with Talent Please deal with main motive is "your satisification not Money". You Can Belive Us not only because we are saying but by give a look to our work of graphic and programming at Know we Have to survive, Not saying long words But By Giving you 1000 out of More words Only come up with new update at with in Every Month.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự