Ảnh đại diện của apbsystems
@apbsystems
Cờ của Slovakia Povazska Bystrica, Slovakia
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 10 năm 2005
1 Đề xuất

apbsystems

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am young yet experienced and skilled web programmer with a strong emphasize on Perl/CGI and PHP/MySQL scripting. I have 7 years experience with Perl and PHP coding on various platforms for clients worldwide (US, EU). I have wide experience in scripting of search engines, advanced member-management systems and password protection systems. Graduated in Mathematics I am ready to meet your tight deadlines. My rate is about $10 per hour, however, I prefer to work on project basis. I offer 3 free days of bug fixes and maintenance, afterwards I offer long-term paid support.
$10 USD/giờ
40 đánh giá
5.2
  • 79%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự