Ảnh đại diện của apdas
@apdas
Member since Ngày 30 tháng 08 năm 2005
1 Đề xuất

r.deb

Trực tuyến Ngoại tuyến
* I have strong belief in the technical possibilities * Microsoft and Brain bench certified professional * Experience on handling multifaceted responsibilities and Client Relations Trend: eCommerce, Online Store, Web site, Mobile application, Mobile web site, CMS - content management system, AMS -association management system, ERP, Integration, Data Export, Data Import Technologies: .NET, Java, MVC, RestFUL, Web Services, ColdFusion (CFML), HTML, XML, ASP, JSP, Java Script, VB Script, PDF, DOM, SAX, UML Database: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, SYBASE System 10, Microsoft Access DBA Skill: MS SQL Server, Oracle, MySQL Sys. Admin: Windows, Unix
$18 USD/giờ
10 đánh giá
3.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự