Ảnh đại diện của apple09
@apple09
Cờ của India Hyderabad, India
Member since Ngày 24 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

apple09

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have around 9 years of experience in web analytics and paid search advertising. I have worked with clients from different countries and different businesses. I have search engine marketing and web analytics experience. I have worked with different category of business. I have helped them to improve their business. I am an expert in analyzing a website behavior using web analytics and other performance reports and optimize/ provide insights to improve the performance and reach goals. I have also worked on Implementing the analytics code on the website.
$6 USD/giờ
17 đánh giá
4.2
  • 62%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Lead Engineer

Dec 2006

I am a Google Adwords Certified Professional. I have around 6 years of Search engine marketing and web analytics experience. I have worked with different category of business. I have helped them to improve their business. I am an expert in analyzing a website behavior using web analytics and other performance reports and optimize/ provide insights to improve the performance and reach goals. I have also worked on Implementing the analytics code on the website.

Giáo dục

B-Tech

2001 - 2005 (4 years)

Chứng chỉ

Google Adwords Certified Search Professional (2012)

Google

I am Google Adwords certified search professional. You can refer the link

Các xuất bản

My Blog

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự