Ảnh đại diện của archieljude
@archieljude
Member since Ngày 22 tháng 06 năm 2010
0 Đề xuất

allyson jude

Trực tuyến Ngoại tuyến
Registered Nurse. 3 years in a private investigation firm focused mainly on Intellectual Property. Freelance SEO Consultant since 2009. Skills set: Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, PPC, Digital Marketing, Social Media Marketing, Sales & Marketing, Online Marketing, Business Development, Marketing Strategy. Industries handled: BPO, Website Development, E-learning, Ecommerce, Financial Services
$10 USD/giờ
47 đánh giá
5.2
 • 59%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng giờ
 • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Search Engine Optimization

Jan 2012

Doing on-page and off-page optimization, online reputation management, social media management, marketing strategy for several companies including: - Lamido PH - a venture by Rocket Internet - Open Access BPO - - a financial comparison website venture by Compare Asia Group

Technical Writer

Aug 2009

Giáo dục

Bachelors

2007 - 2009 (2 years)

Associate

2005 - 2007 (2 years)

Chứng chỉ

Typing Speed and Accuracy (2009)

Brainbench

Touch typing with a record speed of 43 words per minute (WPM)

Search Engine Optimization (2013)

Inventive Media

SEO Training

Các xuất bản

Kuwaderno

Official literary folio of Saint Louis University.

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  88%
 • SEO Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự