Hình đại diện của Dreams3D
@architect3dmind
Làm thành viên từ 20 tháng 6, 2014
9 Đề xuất

Dreams3D

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dreams Studio is an Architectural and Interior Design Studio with 12 years experience in architectural field leading by **SHUVO**. Highly dedicated to High-Quality Offshore Architectural, Interior Design, 3d Rendering Services. ## AutoCAD Drawing/Drafting Services. ## Building Architecture ## Exterior & Interior Design, 3D Modeling & 3D Rendering in 3ds Studio Max & Vray ## 3D walk-through animation, 360 Render, 360 Video & VR ( virtual reality) ## Google Sketch-up 3d Modeling ## 3D modelin Furniture ## Master-plan & Urban design >Working Drawing / Construction Drawing . ## Kiosk Design & Shop drawing. ## Walkthrough or Flythrough 3D Animation. We are ready to be hired by you. "YOUR DREAMS DEPEND ON YOUR DECISION "
$20 USD/hr
150 nhận xét
7.3
 • 93%Công việc đã Hoàn thành
 • 99%Đúng ngân sách
 • 80%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Sub. Asst. Architect

Sep 2010 - Dec 2013 (3 years)

I am an architect in BRAC contraction which is the World Wide organization for two years.

Giáo dục

Bachelor of Architecture

2009 - 2013 (4 years)

Bằng Cấp

Diploma in Architecture And Interior Design (2009)

Dinajpur Polytechnic institute 2011

I have already completed my Diploma in Architecture And Interior Design from Dinajpur Polytechnic institute .

Các xuất bản

Daily Prothom alo

I was the graphic Designer in there.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự