Ảnh đại diện của arharhyrtar
@arharhyrtar
Cờ của India Kochi, India
Member since Ngày 12 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

netfreehost

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work as Server Administrator. I do manage Windows, Linux and FreeBSD Servers. I have 5 years experiance in web hosting, can install almost all PHP, Perl and CGI Scripts. Linux/FreeBSD Server -------------------- Apache Installation PHP Installation MySQL Installation Secure Linux OS Firewall Installation Process Resource Monitor System Integrity Monitor Cpanel/WMH Mangement Install System Software Qmail Installation Exim Installation Windows 2000/2003 ----------------- HELM Installation Command Matrix Installation Hosting Controller Setup Mail Enable Mail Server Setup MS SQL Server Installation MySQL Installation Webserver Installation PHP, Active Perl, ASP.NET installation Projects Done ------------- SITE: Free Web Hosting Control Panel in PHP SITE: Free Matrimonial Web Site SITE: Free Image Hosting, Optimised for low server load. SITE: Search Engine friendly movie review system. SITE: Mambo CMS installation, Link Directory Installation. SITE: Hosted free phpBB forum hosting site. SITE: PHP templates, order forum, 2Checkout and Paypal Payment Processing More at:
$10 USD/giờ
2 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự