Ảnh đại diện của arifjaunpur
@arifjaunpur
Cờ của India Gurgaon, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 07 năm 2013
28 Đề xuất

arifjaunpur

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have developed multiple public and private Roku channel. I was started developing roku channe and MEAN( Mongo Angular Node.JS ) in 2013 I am web and IPTV( Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast ) developer have 2+ years experienced in streaming, CRM, CMS, ads classified, and eCommerce application development. I am full stack developer with strong coding and debugging skills. I also provide consultancy to choose best suited technologies stack as per requirement. I have experienced in following technologies (1) Java: Groovy & Grails, Spring MVC, Spring Security, Spring Boot, Hibernate, JPA, JEE, Jasper, iTex, Quartz, etc (2) JavaScript: JQuery, AngularJS, NodeJS, ExpressJS, Bootstrap (3) PHP: Laravel, Codeigniter, Slim framework, Wordpress Cloud services setup & configuration and app deployment (1) Amazon Web Services: EC2, RDS, S3, Cloudfront, SES, EB, etc. (2) Heroku, Digital Ocean, Openshift Streaming platform (1) Wowza (2) Red5 (3) Nginx (4) FFMPEG (5) Kaltura
$30 USD/giờ
134 đánh giá
6.7
 • 93%Các công việc hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 93%Đúng giờ
 • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Assistant Consultant(Development)

Oct 2013 - Jul 2015 (1 year)

I have started working as Java developer and worked multiple technologies. I always get appreciated by clients and supervisor. I got 'Star of the Month' and many times L1(best performers) awards.

Giáo dục

MCA

2010 - 2013 (3 years)

B. Sc. (Mathmatics)

2006 - 2009 (3 years)

Chứng Nhận

 • HTML Level 1
  88%
 • Java Level 1
  83%
 • US English Level 1
  83%
 • JavaScript Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự