Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$8 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$8 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:41 SA
Đã tham gia vào tháng 1 3, 2023
0 Khuyến nghị

Muhammad W.

@Arshaqwajid

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$8 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$8 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Flutter App | ASP .NET Core | PHP Web Developer

Muhammad Arshaq Experienced ASP .NET Core Developer & PHP Web Developer With a passion for crafting robust web solutions, I am Muhammad Arshaq, an accomplished ASP .NET Core Developer, PHP Web Developer, and Flutter App Developer. With a proven track record in each domain, I bring a wealth of expertise and dedication to every project I undertake. My journey in the realm of web and app development spans 2 years, during which I have honed my skills in creating dynamic, scalable, and user-friendly solutions. Proficient in ASP .NET Core, PHP, and Flutter, I excel in leveraging their powerful features to develop high-performance web applications and mobile apps that meet clients' diverse needs. I thrive in collaborative environments, where I can contribute my technical prowess and innovative ideas to drive projects to success. Whether it's developing custom web applications, optimizing existing systems, building mobile apps, or troubleshooting complex issues, I am committed to delivering solutions that exceed expectations. Outside of my professional endeavors, I am an avid learner, continuously staying abreast of the latest trends and technologies in web and mobile development. I am driven by the opportunity to tackle new challenges and push the boundaries of what's possible in the digital landscape. Let's connect to explore how I can contribute to your next web or mobile development project or initiative.

Liên hệ Muhammad W. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11747562
11747483
11475822
11475719
11747562
11747483
11475822
11475719

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

ASP.NET MVC DEVELOPER

Freelancing
thg 1 2023 - thg 1 2024 (1 năm)
Key Skills: - ASP.NET MVC/WebAPI - C#, .NET Core - Front-End Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery - Database: SQL Server, Entity Framework Success: - Extensive experience in full-stack development - Proven ability to deliver high-quality solutions within deadlines - Strong problem-solving skills and attention to detail - I have successfully developed and deployed 15 web applications, demonstrating my ability to meet project requirements and deliver results.

PHP WEB DEVELOPER

Freelancing
thg 1 2021 - thg 1 2022 (1 năm)
- Proven expertise in PHP development. - Track record of delivering high-quality solutions within deadlines. - Strong problem-solving skills and a commitment to clean and efficient code. - 2 year of hands-on experience in PHP development. - Proficient in PHP frameworks and databases. - Adept at collaborating with cross-functional teams for seamless project execution. Best Regards, Muhammad Arshaq

Học vấn

ADSE

Pakistan 2022 - 2024
(2 năm)

Bacholar In Computer Science

Bahria University, Pakistan 2020 - 2024
(4 năm)

Bằng cấp

HDSE

Aptech - E - Learning
2022
1. Full Stack Web Designer / Responsive Web Developer / Front End Developer 2. Full Stack Web Developer (.NET) / Enterprise Web Application Developer/Azure Developer 3. Full Stack Web Developer (Open Source) / Open Source Application Developer 4. Full Stack Developer / Mobile Application Developer / Android Developer / iOS Developer

Liên hệ Muhammad W. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.