Hình đại diện của ARTEMIDIA
@ARTEMIDIA
Cờ của United States Doylestown, United States
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

ARTEMIDIA

Trực tuyến Ngoại tuyến
Artemidia specializes in custom designed, well organized websites, logo design, brochures, invitations, identity packages and web development. We are experts in Adobe Photoshop,Adobe Illustrator ,Quark Express, Macromedia Flash, Photoshop, Adobe InDesign and Dreamweaver. Every design is created to suit the specific business needs of the company or person that contracts us. Your brand is very important in differentiating you from competitors, so we prefer not to use any kind of templates.
$55 USD/Giờ
các đánh giá về 3
5.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự