Hình đại diện của artistasoumya
@artistasoumya
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 08 năm 2008
2 Đề xuất

artistasoumya

Trực tuyến Ngoại tuyến
With 12 years of experience in Website designing & development, creation of corporate identities & branding along with Mobile App (Android/IOS) Designing a significant mark has been created on the track. I provide support for mobile (Android & iOS) designing. Responsive website designing with Bootstrap and CMS building with custom PHP or CMS frameworks like Wordpress,Joomla etc. My knowledge horizon reaches as far as HTML5, CSS 3.0, javascript, Jquery, Jquery Mobile, PHP and Database Development, Database Driven Websites, Website Applications, Graphic Design, Logo Designing, Brochure, Visiting Cards. With Adobe Certification on Adobe Photoshop, Dreamweaver and Flash. I hold a Bachelor degree in Multimedia and Web Technology with 96% aggregate.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 3
2.8
 • 60%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 51%Đúng hạn
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Software Executive (UI)

Jun 2003

Working as a Senior Software Executive (UI) I take care of User Interface Design for mobile application. Also I take care of website designing and development in HTML 5 and CSS 3.

Giáo dục

Bachelor in Multimedia and Web Technology

2009 - 2012 (3 years)

Bằng Cấp

Adobe Certified Associate (2010)

Adobe

Adobe Certificate in Adobe Dreamweaver CS3 Certificate Number - kh33-wsp5

Adobe Certified Associate (2010)

Adobe

Adobe Certificate in Adobe Flash CS3 Certificate Number - wmrn-kqPC

Adobe Certified Associate (2010)

Adobe

Adobe Certificate in Adobe Photoshop CS3 Certificate Number - YLFq-kxRJ

Adobe Certified Associate (2010)

Adobe

Adobe Certificate in Adobe Photoshop CS3 Certificate Number - wB9Ku-k45s

Các xuất bản

UI/UX Responsive Website Designer

I have a 9+ years of experience in Website designing and development, I have expertise in designing corporate identities, branding, responsive designing, mobile UI creation. I provide UI Design support for mobile platform Android and iPhone. Responsive website designing with Bootstrap and Foundation. I am experienced in a multitude of skill sets that includes HTML5, CSS 3.0, javascript, Jquery, Jquery Mobile, PHP and Database Development, Database Driven Websites, Website Applications, Graphic Design,

Chứng nhận

 • HTML5 Basics 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự