Ảnh đại diện của arun01012016
@arun01012016
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 03 năm 2016
5 Đề xuất

arun01012016

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a Great experience in the web programming, SEO & Mobile App. Also I had projects concerned with the server administration on the Win and UNIX platforms. Over the past 7 years, I have done a lot of web projects using various web technologies including PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, XML. I have done development & Designing of Mobile Application using technologies like Objective C,C/C++, C# & Android SDK. My competencies lie in: - Complete the website according to client requirements. - Improve the site performance(SEO, Improve Loading Speed, Browser Compatibility, User-Friendly Feature) - Provide the best technical assistance to achieve client plan. I have good experience in the following areas: * MVC, OOP Frameworks: Yii, CodeIgniter, Cakephp CMS Frameworks: Drupal, Wordpress, Shopping Cart Frameworks: Magento, OpenCart, BigCommerce Social Frameworks SocialEngine, Jomsocial, Community Builder * jQuery, Mootools, jQuery UI * MySQL.
$8 USD/giờ
54 đánh giá
5.4
  • 85%Các công việc hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Web Developer

Feb 2010

Here i was worked as a Senior Web Developer my skills are Php/.Net/Android/Java/WordPress/CI

Giáo dục

bachelar of engineering

2006 - 2010 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự