Hình đại diện của arunpallayil
@arunpallayil
Cờ của Australia Woodville South, Australia
Làm thành viên từ 2 tháng 3, 2019
0 Đề xuất

arunpallayil

Trực tuyến Ngoại tuyến
My passion is solution. No matter if it is from simple data entry to an enterprise software architecture to a pressing problem that needs attention. I believe my purpose of life is to make things easy by providing optimum and effective solutions that are affordable. Hello, I am Arun. A software professional by trade with more than 18 years of experience and counting. You can bank on two things - I won't break your trust and the solution that I provide will be highly reliable and durable. Technical Stack: Java, Spring, Struts, Micro Services, Web Services, Amazon EC2, Rabbit MQ, Apache Tomcat, iText, MySQL, JSP, HTML5, CSS3, JavaScript, JSTL,Java Swing, TDD, BDD, JBehave, Selenium, Serenity, DevOps, Jenkins, SonarQube, Amazon Linux, RHEL, Block Chain, Crypto Currency, New Relic, App Dynamics, Enterprise Architecture.
$25 USD/hr
2 nhận xét
3.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 75%Đúng ngân sách
  • 75%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự