Ảnh đại diện của arunvss2005
@arunvss2005
Cờ của India Mangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

arunvss2005

Trực tuyến Ngoại tuyến
Personal Details Name Arun Kumar T A D.O.B March 15th 1981 Father’s Name T K Arjunan Mothe’rs Name K C Mangamma Present Address C/o T A Ashokan “Madhu”, Mega Nagar Alape, Padil Mangalore- 575 007 Karnataka, India Qualification ADSE (Advance Diploma in Software Engg) From Kheelavi Computers, Mangalore Operating Systems Known Windows 95,98,Me,2000,XP and Linux Programming Languages Known C, C++, Java, Advaced Java (Basics)- and Visual Basic 6, HTML, DHTML,- JavaScript, VB Script, ASP Databases Known Oracle 8i, MS Access Other Packages Ms Office with Frontpage and Basic Harware Knowledge Work Experience Developed office Administration softwares for Karnataka Security Services, Karnataka Personnel Sevices and Sowkar Tailoring using Visual Basic 6 and Ms Access. Now Doing a Analyser software for KSS
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự